Verdens klimautfordringer kan ikke løses uten oss. Og vi er klare til å bidra.

Verdens klimautfordringer kan ikke løses uten oss. Vi har et stort ansvar – de billigste og mest effektive klimatiltakene kan gjøres i det bygde miljø. Derfor sørger vi i Entrepnor for grønne løsninger som er bra for miljøet og lønnsomme for våre kunder. Her finner du informasjon om hvordan Entrepnor jobber med bærekraft.

Hvordan jobber vi med bærekfraftEntrepnor vil være med på å gjøre sitt for å minske fotavtrykket mennesker har på planeten, og for en grønnere verden.

Våre bærekraftsmål

Entrepnor skal være pådrivere i bygg- og anleggsbransjen innen miljø. Ved et helhetlig og kontinuerlig arbeid sammen med alle ansatte skal vi gjennom våre viktigste miljøprioriteringer etterstrebe å være en pådriver i det grønne skiftet. Dette skal etterstrebes gjennom å prioritere disse miljømålene.

  • Vektlegge miljøhensyn tidlig i planlegging og gjennomføring av prosjekter og ved innkjøp av produkter, materialer og maskiner for å redusere det miljøavtrykket.
  • Både den enkelte ansatte og ledere sitt ansvar å etterleve våre miljømål. Samtidig legges det vekt på et gjensidige ansvar om oppfølging og kontinuerlig forbedring i selskapet arbeid med miljø.
  • Entrepnor. skal være bevisst den totale miljøbelastning egen virksomhet påfører miljøet.
  • Gjennom effektivisering og god prosjektstyring av ressurser, skal Entrepnor. etterstreber å redusere mengden avfall fra virksomheten.
  • Være proaktive og søke etter løsninger som reduserer mengden avfall fra bedriften.
  • Entrepnor skal sikre høy miljøbevissthet og kompetanse i hele bedriften.

Bærekraft er utrolig viktig for oss i Entrepnor.

Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831