Svalbard

PROSJEKT SVALBARD

Vi har i det siste vært i forhandlinger med lokalstyret på Svalbard i…