Vi tar vår samfunnskritiske rolle  alvor

Når det jobbes med Vann og avløp er vi i Entrepnor forpliktet til å iverksette tiltak som skal minimere risiko for smitte. Enkelte prosjekter er mer utfordrende og krever at man er løsningsorientert fra alle parter.

Vi følger FHIs råd og retningslinjer i forhold til smittevern, og vi gjør ekstra tiltak der vi mener risikoen for smitte kan være størst. Konkrete eksempler på dette er når vi skal inn i hus og leiligheter og utføre arbeid. Da vil vi i påkrevde situasjoner bruke engangshansker og munnbind.

Dette forutsetter en god dialog med kunde og at vi på forhånd blir orientert om eventuell smittefare.

Vi i Entrepnor holder normal drift så lenge vi vurderer det som forsvarlig og innenfor de retningslinjene som er gitt av FHI og myndighetene. Det vil bli tatt fortløpende vurderinger og beredskapen forblir på høyeste nivå inntil noe annet er nødvendig.

Klima og miljøverndepartementet har bekreftet at Entrepnor med arbeid for vann og avløp innehar en samfunnskritisk rolle. Med økt beredskap opprettholder vi vår døgnåpne vakttelefon på våre avdelinger på Helgeland, Bodø og Tromsø.

 

Disse forhåndsreglene tar vi for å redusere faren for smitte:

  • Vi anmoder om svært begrenset eller ingen fysisk kundekontakt
  • Vi krever forsterket håndhygiene og bruk av hånddesinfeksjon av alle våre ansatte
  • Vi gir tydelig og hyppig informasjon vedrørende corona-situasjonen til alle våre ansatte ved alle avdelinger
  • Vi holder, så langt det lar seg gjøre, 1 meters avstand fra andre
  • Vi følger alle råd og anbefalinger som blir gitt av helsemyndighetene
  • Vi ønsker å bli varslet dersom det er påvist eller mistenkt smitte på steder der arbeid skal utføres, slik at vi kan gjøre nødvendige sikkerhetstiltak.