Entrepnor AS og våre tjenester har kritisk samfunnsfunksjon.

Vi i Entrepnor tar Corona-situasjonen meget alvorlig, og var tidlig ute med å etablere tiltak for redusert smittefare i vår arbeidshverdag. Vi gjør alt vi kan for å forhindre spredning av viruset, samtidig som vi ønsker å være tilgjengelig for alle i denne situasjonen som nå preger samfunnet vårt. Klima og miljøverndepartementet har bekreftet at Entrepnor AS med arbeid for vann og avløp innehar en kritisk samfunnsfunksjon.

Økt beredskap på alle avdelinger

For å unngå at det oppstår problemer med vann og/eller kloakk har vi besluttet å utføre våre tjenester knyttet til dette som normalt, og med økt beredskap gjennom hele døgnet. Mange av våre tjenester er en viktig del av samfunnet, og for at dette skal fungere optimalt har vi økt beredskap i denne perioden. Vi har 24 timer vakttelefon på våre avdelinger på Helgeland, Bodø og omegn, og i Tromsø og omegn. 

Mange av våre tjenester er en viktig del av samfunnet, og for at dette skal fungere optimalt har vi økt beredskap i denne perioden

Tar alle forholdsregler

Vi tar hele corona-situasjonen på største alvor og tar alle forholdsregler når det kommer til å redusere faren for smitte.

  • Vi anmoder om svært begrenset eller ingen fysisk kundekontakt
  • Vi krever forsterket håndhygiene og bruk av hånddesinfeksjon av alle våre ansatte
  • Vi gir tydelig og hyppig informasjon vedrørende corona-situasjonen til alle våre ansatte ved alle avdelinger
  • Vi holder, så langt det lar seg gjøre, 1 meters avstand fra andre
  • Vi følger alle råd og anbefalinger som blir gitt av helsemyndighetene
  • Vi ønsker å bli varslet dersom det er påvist eller mistenkt smitte på steder der arbeid skal utføres, slik at vi kan gjøre nødvendige sikkerhetstiltak.