Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker.

Godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. Her kan du leser mer om Entrepnor og vårt arbeid for bedre Helse, Miljø og Sikkerhet.

For å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen er det viktig med forebyggende tiltak og at alle aktører tar ansvar.

Detaljbilde Rørfornying - Rørfornyingsoperatører med vernedress og maske klargjør foring
Detaljbilde Rørfornying – Rørfornyingsoperatører med vernedress og maske klargjør foring

Hvordan jobber vi med Helse, Miljø og Sikkerhet?

Entrepnor jobber systematisk med HMS og ønsker å være bransjeledende på helse, miljø og sikkerhet. Sikkerhetskultur står sentralt i bedriften og bevisstheten rundt HMS er sterk forankret i hele selskapet. Entrepnor jobber ut fra konkrete mål for å oppnå systematisk og helhetlig HMS-arbeidet i bedriften.

Våre HMS- mål:

  • Null alvorlige hendelser
  • Null personskader
  • Null skader på ytre miljø
  • Null pålegg fra myndigheter
  • Overvåke og fremme helse og arbeidsmiljø blant ansatte
  • Redusere sykefravær

Utførelsesfasen

Før bygge- eller anleggsarbeidet starter skal byggherren planlegge og organisere arbeidet. Alle involverte skal få nødvendig opplæring og de skal medvirke til å skape et sikkert arbeidsmiljø.

Fremdriftsplanen, som er et punkt i byggherrens SHA-plan, skal beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres. Det skal tas hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene.

Samordning mellom aktører

«Hovedbedrift» er en rolle som én av virksomhetene må påta seg når flere virksomheter utfører arbeid på samme bygge- eller anleggsplass.

Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og skal:

  • sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge skader på de øvrige arbeidstakerne.
  • gi regler for og sikre god informasjon om disponering av felles arealer og felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg, lys i fellesareal, dekkeforkanter i fellesareal.
  • gjennomføre samordnende møter og føre kontroll med felles arealer og felles ressurser (vernerunder).

 

Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831