Borrettslag og bygg

Rørfornying

Det er mange fordeler for et borrettslag å rørfornye fremfor å grave.

Ring vakttelefon

Har borrettslaget ditt problemer med avløpsrørene under eller på eiendommen?

Eller har dere fått beskjed av den lokale kommunen om å utbedre stikkledningen? Vi rørfornyer boligens bunnledning og stikkledning helt uten å grave. Det må jo være genialt, så slipper dere å grave opp veier, uteområder og lekeplass?

Alle bygg har et avløpsrør som går under huset eller på eiendommen. Ofte er dette gammelt eller i dårlig fatning og kan trenge utskiftning eller rørfornying.

Rørfornying går kort fortalt ut på at vi lager et nytt rør inni det eksisterende avløpsrøret. Vi kommer oss inn i røret ved punkter som kum, sluk eller stakepunkt, og trenger derfor ikke grave i det hele tatt.

Entrepnor rørfornyet Mælen Borrettslag i Bodø.

Slik rørfornyer vi borettslag og bygg

 1. Først renser vi avløpsrørene. Etter vi har fjernet en del rust vil rørene gå tilbake til opprinnelig størrelse.
 2. Rørfornyingen skjer ved at en strømpeforing blir ført inn i det gamle røret. Det vrenges en strømpe inn i røret som stivner og blir til nytt rør når den varmes. Slik blir det laget et nytt rør inni det gamle.
 3. Fra innsiden freser vi opp igjen hull til gren og påkoblingspunkter. Dette gjøres ved hjelp av et fjernstyrt freseverktøy og et kamera.
 4. Så forsterker og fornyer vi alle røroverganger, gren og påkoblingspunkter.
Det er mange fordeler med slik type rørfornying:
 • Det er raskt og effektivt
 • Det er ingen graving – så du slipper å ødelegge hagen
 • Like sterkt og holdbart som et nytt rør

 

Hvordan vet vi om rørene er dårlige?

Tette rør og tilbakeslag i sluk er en av de største indikatorene på dårlige avløpsrør. Vondlukt kan skyldes lekkasjer, og er også er signal om at rørene trenger omsorg. Alder på rørene er også en viktig faktor, men det er ikke gitt at de eldste rørene er de verste. Den eneste måten å vite sikkert på er en rørinspeksjon. Da får man svar på alle spørsmålene man har.

 

Les også om rørfornying i:

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831


Jernbaneskinner

Vei og bane

Vei og bane

Vann som flommer over vei og bane og avrenning fra fjellsider er en alvorlig og stor utfordring mange stender i Norge

Ring vakttelefon

Rørfornying og gravefrie metoder betyr liten eller ingen stans i trafikk og fremkommelighet.

Vann som flommer over vei og bane og avrenning fra fjellsider er en alvorlig og stor utfordring mange stender i Norge. Ofte skyldes dette tette og dårlig stikkrenner, og overvann ledes ikke som det skal under veiene og jernbanen.

Veldig mange renner av stålrør er i dag fulle av rust. Deler av den rustne rørveggen eller bunnen av røret kan bli tært bort og medføre at masser under veien forsvinner. Det blir da stor fare for at veien kan kollapse. Samtidig som økt trafikk og tyngre kjøretøy øker belastningen på veien, så vil også gamle stikkrenner synke sammen og skape ujevnheter på veien.

Også eldre steinkulverter som var vanlig da jernbane først ble etablert, kan med tiden rase sammen, eller bli tettet igjen. Is, stein og grus er vanlige masser som kan være med å tette igjen kulverten. Dette kan da føre til at vannføringskapasiteten blir for dårlig, og vann kan begynne å flomme over jernbanen. Da blir det stans i togtrafikken, og er noe som man ønsker å unngå.

Jernbaneskinner
Jernbane er spesielt utsatt om det oppstår oversvømmelser.

Stikkrenner og kulverter kan fornyes uten å grave

Tradisjonelt blir eldre og utdaterte stikkrenner og kulverter gravd opp og byttet ut. Men med få bruddhelger hvert år, begrenser mulighetene for dette til et par helger i året. Derfor er det blitt etablert gravefrie alternativer som ikke påvirker folk og ferdsel.

Med strømperenovering kan stikkrenner og kulverter på inntil 2200mm i diameter fornyes mens all trafikk går som normalt. Det nye røret inni stikkrennen får ca samme innvendig diameter som det opprinnelige, samtidig som kapasiteten opprettholdes.

Med det nye røret blir gjennomstrømning evnen betydelig bedre og det nye røret har en forventet levetid på opptil 100 år.

Les også om rørfornying i:

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831


Detaljbilde Rørfornying - Rørfornyingsoperatører med vernedress og maske klargjør foring

Private Boliger

Private boliger

Ca en tredjedel av alt produsert vann forsvinner gjennom lekkasjer før det når fram til krana.

Ring vakttelefon

Har du problemer med avløpsrørene under huset eller på eiendommen din?

Eller har du fått beskjed av din lokale kommune om å utbedre stikkledningen? Vi rørfornyer boligens bunnledning og stikkledning helt uten å grave. Det må jo være genialt, så slipper du å grave opp hagen?

Alle hus har et avløpsrør som går under huset eller på eiendommen. Ofte er dette gammelt eller i dårlig fatning og kan trenge utskiftning eller rørfornying.

Rørfornying går kort fortalt ut på at vi lager et nytt rør inni det eksisterende avløpsrøret. Vi kommer oss inn i røret ved punkter som kum, sluk eller stakepunkt, og trenger derfor ikke grave i det hele tatt.

Entrepnor er ute i alt slags vær for å hjelpe deg når du trenger.

Slik gjøres vi det

 1. Rens og inspeksjon

  Når vi skal rørfornye bunn og stikkledninger må røret først renses og spyles rent. Deretter gjør vi en inspeksjon og innmåling av røret ved hjelp av kamera. Når vi vet tilstanden til rørene kan vi begynne produksjonen av materiellet som trengs.

 2. Rørfornyingen

  Vi avtaler dag for selve rørfornyingen. Så kommer vi med utstyret, og utfører ofte hele fornyingen i løpet av en dag. Rørfornyingen skjer ved at en strømpeforing blir ført inn i det gamle røret. Det vrenges en strømpe inn i røret som stivner og blir til nytt rør når den varmes.

Det er mange fordeler med slik type rørfornying:

 • Det er raskt og effektivt
 • Det er ingen graving – så du slipper å ødelegge hagen
 • Like sterkt og holdbart som et nytt rør

Hvordan vet jeg om rørene mine er dårlige?

Tette rør og tilbakeslag i sluk er en av de største indikatorene på dårlige avløpsrør. Vondlukt kan skyldes lekkasjer, og er også er signal om at rørene trenger omsorg. Alder på rørene er også en viktig faktor, men det er ikke gitt at de eldste rørene er de verste. Den eneste måten å vite sikkert på er en rørinspeksjon. Da får man svar på alle spørsmålene man har.

 

Les også om rørfornying i:

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831


Offentlig VA

Offentlig Vann og & Avløp

Ca en tredjedel av alt produsert vann forsvinner gjennom lekkasjer før det når fram til krana.

Ring vakttelefon

Det er mange viktige grunner til å gjøre noe med gamle vannrør.

Det finnes mange viktige grunner til å gjøre noe med gamle vannrør. Ca en tredjedel av alt produsert vann forsvinner gjennom lekkasjer før det når fram til krana. Gamle, dårlige vannrør kan også være kilde til forurenset drikkevann og brudd på hovedvannledninger kan forårsake alvorlige ødeleggelser. Vedlikeholdet av det norske ledningsnettet ligger langt bak skjema, men med nye innovative måter håper man på å ta innpå etterslepet.

Med rørfornying kan det eksisterende ledningsnettet rehabiliteres raskere og med minimal inngripen i infrastrukturen. Det er også en mer kostnadseffektiv og miljøvennlig metode fremfor den tradisjonelle gravinga.

Det betyr lavere kostnader og økt tempo.

Entrepnor rørfornyer nye Nordlandssykehuset! Foto: Nordlandssykehuset.no

Rehbilitering av avløpsrør

Rehabilitering av avløpsrør er også en veldig viktig jobb. Ved godt vedlikehold av det offentlige avløpsnettet unngår man lekasjer av kloakk ut i naturen. Strømperenovering er den mest populære metoden når man rørfornyer eksisterende avløpsledninger uten graving.

Entrepnor har god erfaring med Offentlig VA og er godt kjent med alle krav som stilles til slike jobber.

Se video: Entrepnor rørfornyer hovedgate i Mosjøen.

Les om rørfornying i:

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831


Detaljbilde Rørfornying - Rørfornyingsoperatører med vernedress og maske klargjør foring

Rørfornying

Rørfornying uten graving?

Rørfornying er et samlebegrep for flere metoder for rehabilitering av vann- og avløpsrør helt uten eller med minimale inngrep i infrastruktur.

Hva er egentlig rørfornying, hva koster det og hvordan fungerer det?

Rørfornying er et samlebegrep for flere metoder for rehabilitering av vann- og avløpsrør. Og det helt uten eller med minimale inngrep i infrastruktur. Det vil si at vi kan rehabilitere rør uten å grave i vei og hager, eller uten å pigge opp gulv og rive vegger. Da bruker vi eksisterende tilgangspunkter som utvendige kummer, stakekummer i gulv eller stakeluker på stammer. Forbeholdt at disse er dimensjonert for arbeidet som skal utføres.

Vi rørfornyer av alle typer overvanns- og avløpsrør på oppdrag for huseiere, borettslag og sameier, eiendomsforvaltere, forsikringsselskaper, rørleggere, og for kommuner og kommunale selskaper. Heri bruker vi utsyr og materielaer for strømpeutforinger tilpasset de enkelte rørenes dimensjon og tilstand. Les mer om tjenestene vi tilbyr

Enkelt forklart støper vi nye rør på innsiden av eksisterende rør ved hjelp av fleksible strømpeforinger som tilsettes herdningsmateriale, som for eksempel tokomponent epoxy. Strømpeforingene vrenges inn i det eksisterende røret med spesialutstyr for både installasjon, gjenåpning og håndtering av pågreninger, samt kontroll og dokumentasjon av utført arbeid. Vi har mange års erfaring med rørfornying for både private og offentlige kunder rundt om i hele landet.

Detaljbilde Rørfornying - Rørfornyingsoperatør knyter epoxy-foring med blåhansker og gul vernedress
Detaljbilde  – Rørfornyingsoperatør knyter epoxy-foring med blåhansker og gul vernedress

Rørene sjekkes grundig med rørinspeksjon

For å komme til inni rørene, bruker vi de tilgangspunktene som finnes i dag, som for eksempel stakeluker, septiktanker, stakekummer eller utvendige kummer. Vi begynner alltid med en forundersøkelse, det vi kaller en rørinspeksjon . Her får vi god oversikt over rørenes tilstand, og kan dermed gi deg et riktig pristilbud.

Under rørinspeksjonen finner vi ofte avleiringer, fett, inntrengning av røtter, svanker eller brudd. Det kan være rørbiter i rørene eller betydelige brudd. Det opprinnelige røret kan være i elendig forfatning og delvis oppsmuldret, men traseen kan likevel fornyes med en strømpeforing.

Det er viktig å kartlegge ledningstraseen og kummene i området. Svanker, store brudd eller store forskyvninger i den opprinnelige traseen er en stor utfordring når det gjelder rørfornying av en stikkledning. I tillegg må det undersøkes om stikkledningen har flere tilkoblinger fra andre abonnenter i området.

Vi utfører alle typer rørfornyinger på oppdrag fra både private huseiere, borrettslag og sameier, i tillegg til kommuner og kommunale selskaper.

Les om da vi var på Svalbard og utførte en av verdens nordligste rørfornyinger her.

Se video: Rørfornyingsprosjekt i Bodø

Rørfornying – Foringer vrenges på plass

Det nye røret lages som regel av en epoxymettet foring, som vrenges inn i det gamle røret ved hjelp av vann eller trykkluft. Vi trenger kun tilkomst i én ende av ledningsnettet for å få den myke foringen på plass. Når det er gjort, herdes foringen ved hjelp av steam eller UV lys.

Foringen vi bruker er en filtstrømpe. Den er mettet med Epoxy – eller polyester harpiks. Foringen herdes med damp.

Herdetiden kan ta noen timer, det avhenger av dimensjon og lengde. Etter noen timer med varmluft, har den blitt til et nytt, slitesterkt rør, uten noen skjøter. Er det grenrør på rørstrekket, bruker vi en spesialrobot for å åpne tilkoblingen. Vi kan også fornye grenrørstilkobling og grenrør.

Når herdingen er gjennomført kjøles foringen og den blir renskjært i begge ender. Deretter åpner vi stikkledningene, og kontrollerer at det nye røret er i orden. Det gjør vi ved en ny og avsluttende rørinspeksjon med rørinspeksjonskamera. Vi gjør opptak av «hele reisen» gjennom røret, og dette opptaket er en del av sluttdokumentasjonen. Dette leverer vi sammen med garantibevis og oppmålingsdokumenter til kommunens kartverk.

Her kan du se hvordan vi løste et prosjekt på denne måten

To rørfornyingsoperatører iført gul vernedress for å beskytte seg mot kjemikalier som epoxy.
To rørfornyingsoperatører iført gul vernedress for å beskytte seg mot kjemikalier som epoxy.

Fordeler

 • Den store fordelen er at det ikke er nødvendig med oppgraving. Enten det gjelder private områder med hager, støttemurer, steinlagte/ asfalterte plasser eller under garasjer som er bygget etter at rørene ble lagt. Det samme gjelder selvsagt for offentlige gater.
 • Rørfornying er en rask og effektiv metode, og livet kan gå som normalt i det aktuelle lokalmiljøet. Her er det ingen store lastebiler som kjører ut og inn med jord og stein, og det er heller ingen gravemaskiner i området.
 • Det nye røret vil holde minst én generasjon. Målet er at et nytt rør skal vare i minst 100 år.

Viktig med miljøhensyn

Vi mener at det er viktig å minimere belastningen på natur og miljø, og derfor stiller vi krav til både produkter og leverandører. Det er viktig å tenke med et langsiktig perspektiv og jobbe bærekraftig. Vi har derfor utviklet noen bærekraftmål vi jobber etter, og har en realistisk handlingsplan for å sikre at alle miljøkrav oppfylles. Både hos oss og hos kunde. Dette gjelder spesielt om hvordan vi behandler kjemikalier og restmaterialer.


Alle våre rutiner når det gjelder bærekraft, HMS og kvalitetssikring forbedres kontinuerlig slik at systemene våre sikrer en trygg arbeidsplass, med god kvalitet på alt arbeid som utføres.

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831