Godt grunnarbeid er viktig, uansett hvilken type byggeprosjekt man har.

Riktig håndtering av grunnforholdene er nødvendig for å kunne bygge hus og infrastruktur som oppfyller kravene til de Norske vær- og klimaforholdene. Samtidig skal disse være trygge og driftssikre både på sommer- og vinterstid. Arbeid i grunn kan være krevende og uoversiktlig, og forhold knyttet til vann og avløp, elektriske kabler og telekommunikasjon er daglige hindringer vi møter på

Et godt fundament å stå på
Alle byggeprosjekter trenger et godt fundament å stå på. Etter endt grunnarbeid fra oss i Entrepnor kan du være trygg på at du får solid grunn. Samtidig jobber vi mye for at naturinngrepene blir så minimale som mulig. Ofte ved at vi er med helt fra prosjekterings-stadiet. Vi sikrer at det som bygges står støtt, samtidig som man verner om naturen.

Myreng

Vi utfører alle typer grunnarbeid, fra utgraving av tomt til sondering av masse, planering, pigging, sprenging og bortkjøring av masser. Her kommer vår kompetanse inn og hjelper deg med å finne den mest lønnsomme løsningen for ditt prosjekt.

Prisene kan variere av mange faktorer og ofte er det en søknadsprosess som også må til. Du kan lese mer om det her

Les også våre andre tjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831