Hva er egentlig rørfornying, hva koster det og hvordan fungerer det?

Rørfornying er et samlebegrep for flere metoder for rehabilitering av vann- og avløpsrør. Og det helt uten eller med minimale inngrep i infrastruktur. Det vil si at vi kan rehabilitere rør uten å grave i vei og hager, eller uten å pigge opp gulv og rive vegger. Da bruker vi eksisterende tilgangspunkter som utvendige kummer, stakekummer i gulv eller stakeluker på stammer. Forbeholdt at disse er dimensjonert for arbeidet som skal utføres.

Vi rørfornyer av alle typer overvanns- og avløpsrør på oppdrag for huseiere, borettslag og sameier, eiendomsforvaltere, forsikringsselskaper, rørleggere, og for kommuner og kommunale selskaper. Heri bruker vi utsyr og materielaer for strømpeutforinger tilpasset de enkelte rørenes dimensjon og tilstand. Les mer om tjenestene vi tilbyr

Enkelt forklart støper vi nye rør på innsiden av eksisterende rør ved hjelp av fleksible strømpeforinger som tilsettes herdningsmateriale, som for eksempel tokomponent epoxy. Strømpeforingene vrenges inn i det eksisterende røret med spesialutstyr for både installasjon, gjenåpning og håndtering av pågreninger, samt kontroll og dokumentasjon av utført arbeid. Vi har mange års erfaring med rørfornying for både private og offentlige kunder rundt om i hele landet.

Detaljbilde Rørfornying - Rørfornyingsoperatør knyter epoxy-foring med blåhansker og gul vernedress
Detaljbilde  – Rørfornyingsoperatør knyter epoxy-foring med blåhansker og gul vernedress

Rørene sjekkes grundig med rørinspeksjon

For å komme til inni rørene, bruker vi de tilgangspunktene som finnes i dag, som for eksempel stakeluker, septiktanker, stakekummer eller utvendige kummer. Vi begynner alltid med en forundersøkelse, det vi kaller en rørinspeksjon . Her får vi god oversikt over rørenes tilstand, og kan dermed gi deg et riktig pristilbud.

Under rørinspeksjonen finner vi ofte avleiringer, fett, inntrengning av røtter, svanker eller brudd. Det kan være rørbiter i rørene eller betydelige brudd. Det opprinnelige røret kan være i elendig forfatning og delvis oppsmuldret, men traseen kan likevel fornyes med en strømpeforing.

Det er viktig å kartlegge ledningstraseen og kummene i området. Svanker, store brudd eller store forskyvninger i den opprinnelige traseen er en stor utfordring når det gjelder rørfornying av en stikkledning. I tillegg må det undersøkes om stikkledningen har flere tilkoblinger fra andre abonnenter i området.

Vi utfører alle typer rørfornyinger på oppdrag fra både private huseiere, borrettslag og sameier, i tillegg til kommuner og kommunale selskaper.

Les om da vi var på Svalbard og utførte en av verdens nordligste rørfornyinger her.

Se video: Rørfornyingsprosjekt i Bodø

Rørfornying – Foringer vrenges på plass

Det nye røret lages som regel av en epoxymettet foring, som vrenges inn i det gamle røret ved hjelp av vann eller trykkluft. Vi trenger kun tilkomst i én ende av ledningsnettet for å få den myke foringen på plass. Når det er gjort, herdes foringen ved hjelp av steam eller UV lys.

Foringen vi bruker er en filtstrømpe. Den er mettet med Epoxy – eller polyester harpiks. Foringen herdes med damp.

Herdetiden kan ta noen timer, det avhenger av dimensjon og lengde. Etter noen timer med varmluft, har den blitt til et nytt, slitesterkt rør, uten noen skjøter. Er det grenrør på rørstrekket, bruker vi en spesialrobot for å åpne tilkoblingen. Vi kan også fornye grenrørstilkobling og grenrør.

Når herdingen er gjennomført kjøles foringen og den blir renskjært i begge ender. Deretter åpner vi stikkledningene, og kontrollerer at det nye røret er i orden. Det gjør vi ved en ny og avsluttende rørinspeksjon med rørinspeksjonskamera. Vi gjør opptak av «hele reisen» gjennom røret, og dette opptaket er en del av sluttdokumentasjonen. Dette leverer vi sammen med garantibevis og oppmålingsdokumenter til kommunens kartverk.

Her kan du se hvordan vi løste et prosjekt på denne måten

To rørfornyingsoperatører iført gul vernedress for å beskytte seg mot kjemikalier som epoxy.
To rørfornyingsoperatører iført gul vernedress for å beskytte seg mot kjemikalier som epoxy.

Fordeler

  • Den store fordelen er at det ikke er nødvendig med oppgraving. Enten det gjelder private områder med hager, støttemurer, steinlagte/ asfalterte plasser eller under garasjer som er bygget etter at rørene ble lagt. Det samme gjelder selvsagt for offentlige gater.
  • Rørfornying er en rask og effektiv metode, og livet kan gå som normalt i det aktuelle lokalmiljøet. Her er det ingen store lastebiler som kjører ut og inn med jord og stein, og det er heller ingen gravemaskiner i området.
  • Det nye røret vil holde minst én generasjon. Målet er at et nytt rør skal vare i minst 100 år.

Viktig med miljøhensyn

Vi mener at det er viktig å minimere belastningen på natur og miljø, og derfor stiller vi krav til både produkter og leverandører. Det er viktig å tenke med et langsiktig perspektiv og jobbe bærekraftig. Vi har derfor utviklet noen bærekraftmål vi jobber etter, og har en realistisk handlingsplan for å sikre at alle miljøkrav oppfylles. Både hos oss og hos kunde. Dette gjelder spesielt om hvordan vi behandler kjemikalier og restmaterialer.


Alle våre rutiner når det gjelder bærekraft, HMS og kvalitetssikring forbedres kontinuerlig slik at systemene våre sikrer en trygg arbeidsplass, med god kvalitet på alt arbeid som utføres.

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831