Det er mange viktige grunner til å gjøre noe med gamle vannrør.

Det finnes mange viktige grunner til å gjøre noe med gamle vannrør. Ca en tredjedel av alt produsert vann forsvinner gjennom lekkasjer før det når fram til krana. Gamle, dårlige vannrør kan også være kilde til forurenset drikkevann og brudd på hovedvannledninger kan forårsake alvorlige ødeleggelser. Vedlikeholdet av det norske ledningsnettet ligger langt bak skjema, men med nye innovative måter håper man på å ta innpå etterslepet.

Med rørfornying kan det eksisterende ledningsnettet rehabiliteres raskere og med minimal inngripen i infrastrukturen. Det er også en mer kostnadseffektiv og miljøvennlig metode fremfor den tradisjonelle gravinga.

Det betyr lavere kostnader og økt tempo.

Entrepnor rørfornyer nye Nordlandssykehuset! Foto: Nordlandssykehuset.no

Rehbilitering av avløpsrør

Rehabilitering av avløpsrør er også en veldig viktig jobb. Ved godt vedlikehold av det offentlige avløpsnettet unngår man lekasjer av kloakk ut i naturen. Strømperenovering er den mest populære metoden når man rørfornyer eksisterende avløpsledninger uten graving.

Entrepnor har god erfaring med Offentlig VA og er godt kjent med alle krav som stilles til slike jobber.

Se video: Entrepnor rørfornyer hovedgate i Mosjøen.

Les om rørfornying i:

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831