Det er strenge krav til tømming av septik, og de må tømmes med jevnlig for å unngå at kloakk lekker ut i naturen.

Vi i Entrepnor tømmer septiktanker etter lokale krav og behov. Det finnes to typer septiktank. Tett tank og slamavskiller. I en tett tank blir septik samlet opp i kammeret. En tett tank har ikke utløp og derfor er det ikke behov for vannrensing eller flere kammer i en slik tank. Når en slik tank tømmes blir hele tanken tømt uten retur av renset vann.

Bruk av tett tank er vanligst på hytter og i området hvor det ikke er lov med utslipp fra septiktanken. Det er viktig at man med jevne mellomrom sjekker at tanken ikke lekker. Da vil den fylles unødvendig raskt opp.

En slamavskiller er en septiktank der alt slam går gjennom flere kammer før den kommer til utløpet til septiktanken. Slik type septiktank er mest vanlig i eneboliger.

Ved slamavskilling holdes faste partikler og flyteslam tilbake fra avløpsvannet. Slamavskilling benyttes også som eneste rensetrinn ved utslipp til gode sjøresipenter.  God slamavskilling er viktig for at hovedrensetrinnet skal fungere godt. Både bunnslam og flyteslam holder tilbake.

Det er viktig at slamavskiller tømmes regelmessig. Ulempen med en slamavskiller er at den gir lav renseevne for de fleste parametere.

I enkelte tilfeller kan det være behov for å fjerne tankene rent fysisk. Dette er ofte en prosess som er veldig dyr, så derfor er det mulighet for å koble ut den gamle septiktanken og koble avløpet på det kommunale nettet.

Les også om våre andre tømmetjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831