Tette avløp i Bodø? Vi hjelper deg

Med vår ekspertise og vår maskinpark tilbyr vi hurtig og kostnadseffektiv åpning av tett avløp og tette rør i Bodø og omegn. Vi har base sentralt i Bodø, og har 24 timers vakttelefon.

Åpning av tette rør og tett avløp i Bodø

Opplever du problemer med rør, vann eller avløp? Er vasken, toalettet eller sluken tett? Kjenner du vond lukt i huset, eller hører du klukking fra rørene? Dersom man kjenner vond lukt i et sluk, hører klukking fra vasken er det et rop om hjelp. Opplever du at det ikke renner unna i vask, toalett eller sluk kan man nok med sikkerhet si at det skulle vært gjennomført en rørspyling. Vi utfører høytrykkspyling av alle typer rør og avløp i Bodø og omegn, slik at du slipper problemer.

Problemer med vann og tett avløp?

Tette rør og avløp fører ofte med seg ubehageligheter. Det kan være snakk om mindre problemer som kloakklukt, men i værste fall kan det oppstå vannskader som følge av tette rør. En vannskade kan bli kostbart, men kan i mange tilfeller unngås dersom det tette avløpet hadde blitt åpnet før det var for sent.

Dagligdags bruk av rør og avløp vil på et tidspunkt føre til at det tetter seg. Rester av såpe, fett, hår, rust og smuss er vanlige årsaker til dette. I slike tilfeller anbefaler vi å få utført en rørspyling hvor vi ved hjelp av høytrykk spyler hele rørsystemer for å rengjøre og dermed åpne slike tetninger. Det er også viktig med jevnlig kontroll og vedligehold av rørene.

Vet du hva som egentlig skal ned i do? Se våre dovett-regler her

Hvordan utfører vi åpning av tette rør og tett avløp?

Dersom rør eller avløp har gått tett åpner vi vanligvis dette ved hjelp av en av våre spylebiler. Vi har ulike spylebiler som dekker ulike behov. Felles for alle er at de har installert høytrykksspylere som er beregnet for slikt arbeid. For å få åpning på tettningen trenger vi tilkomst til røret gjennom en stakeluke, kum, sluk eller fra en demontert vannlås. Med en spyleslange med påmontert spesialdyse spyller vi oss gjennom rørene for å løse opp tettningen. Mengde vann og trykk avhenger av hva tetningen består av og hvor høyt trykk røret er beregnet for å tåle. I etterkant av åpningen anbefaler vi alltid å få utført en rørinspeksjon med kamera. Da fører vi en stakefjær med fastmontert kamera på gjennom rørene. Bildene som vises på en skjerm vurderes av en av våre operatører og det blir utarbeidet en rapport for tilstanden på rørene.

Entrepnor rørfornyer nye Nordlandssykehuset! Foto: Nordlandssykehuset.no

Tegn du bør se etter

  • Om det ikke renner unna fra vask, toalett, sluk på badet eller andre sluk i huset, er dette tydelige tegn på at rørene har behov for omsorg.
  • Dersom det kommer vann eller kloakk opp av sluk eller andre steder i huset når du bruker toalettet eller tømmer ut vann, er dette stor grunn til å mistenke at rørene begynner å gå tett.
  • Hvis du hører en klukkelyd i rørene etter at vannet har rent ned gjennom sluket, er et av de første tegnene på at rørene er i ferd med å tette seg.

Om man opplever noen av disse tegnene bør man begynne å tenke på å få gjort noe med rørene. Det finnes ting man kan prøve på selv, men vi anbefaler alltid å søke profesjonell hjelp. Det beste er å ta kontakt med oss før rørene tetter seg helt, for om man allerede står med kloakk til knærne og har behov for akutt åpning av rørene, vil dette medføre merkostnader.

Hva kan man gjøre selv?

Dersom du opplever at rørene er i ferd med å tette seg er det enkelte ting man kan forsøke før man tar kontakt med oss. Men viktigheten av å ta kontakt i god tid før rørene tetter seg helt kan ikke understrekes nok.

  • Ved hjelp av en kloakkpumpe og vakum kan man forsøke å få løsnet «proppen» som sitter i røret
  • Et forebyggende tiltak vil være å sjekke og rengjøre vannlåsen regelmessig
  • Vi anbefaler alle å unngå bruk av kjemikalier for åpning av avløp. Dette kan føre til store problemer om det blir benyttet feil.