Både ved rehabilitering og nyanlegg er det viktig å forhindre innlekking og utlekking av drikkevannsledninger

Det er viktig å forhindre innlekking og utlekking av drikkevannsledninger. Hovedprioritet er at vann skal være rent og trygt. Dette sikres gjennom trykkprøving av vannledninger.

Dette er spesielt viktig med tanke på å redusere lekkasjeprosenten på det norske vannledningsnettet. En lekkasjeprosent på 40, blir ikke betegnet som akseptabelt ut fra et miljøhensyn i dag.

Vannledninger skal alltid spyles

Vannledninger skal alltid spyles eller pluggrenses i forbindelse med nyanlegg eller rehabilitering. Når trykkprøving skal utføres, er det viktig med et godt og riktig ledningskart der kum-nummer, lengde på prøvestrekket og eventuell høydeprofil på traseen kommer fram.

Deretter skal den stå i driftstrykk, normalt i 24 timer for kondisjonering. Tiden den skal stå kan variere med tanke på dimensjon og kvalitet på rørene.  Etter dette kan selve trykkprøvingen starte.

Metoder for trykkprøving

Selve metoden for trykkprøving avhenger også av hvilken type rør som skal prøves. Det pumpes det vann inn i vannledningen for å skape et driftstrykk på 15 bar. Forprøven, som dette kalles, varer i 30 minutter, og logges automatisk av en datamaskin. I denne perioden holdes trykket konstant på 15 bar, deretter tas det en trykkfallprøve for å måle om det er for mye luft i ledningen. Er dette i orden, kan selve hovedprøven starte.

I hovedprøven som begynner den andre dagen, pumpes det på nytt vann inn i ledningen, også denne gangen med et trykk på 15 bar. For at ledningen skal bli godkjent, må den ikke falle mer enn 200 millibar på 60 minutter. Dette avhenger også av type rør.

Les også om våre andre rørtjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831