Fett og avløpsrør er en dårlig kombinasjon, og derfor må alle som tilbereder mat ha en.

Og den må tømmes regelmessig. Det gjelder alt fra kiosker, restauranter, matbutikker og bensinstasjoner.

Fett er å regne som farlig avfall, og det er strenge krav knyttet til det. Jobben til en fettutskiller er å separere fettet fra vannet før vannet renner videre ut i avløpet. Siden fett er lettere enn vann, flyter det til overflaten i fettutskilleren, og samles der.

Tømming av en fettutskiller må derfor skje jevnlig. Om det ikke blir gjort er risikoen stor for at det vil bli vond lukt, og utslipp av fett. Utslipp av fett kan føre til tette avløpsrør og oversvømmelser. Det er også viktig at man følger kravene til tømming av fettutskillere. Om ikke kravene overholdes risikerer man både bøter og straff iht. Forurensingsloven.

Tømmebilen som brukes, åpner fettuskilleren og spyler den så ren. Vi i Entrepnor tilbyr også spyling av rørene som går inn og ut av utskilleren. Fettet og det skitne vannet samles opp og leveres til godkjent deponi for avfall.

Les også om våre andre tømmetjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831