Utomhusarbeider er arbeidet med å etablere et bra uteområde og miljø.

Utomhusarbeider er arbeidet med å etablere et bra uteområde. Det kan være alt fra såing av plen, oppføring av murer, trapper, asfaltering osv. Her et det å gjøre minst mulig naturinngrep et stort fokus, og vi jobber for å tilbakeføre så mye grønt vi kan.

Vi utfører alle typer utomhus arbeider. Alt fra oppføring av murer og trapper i betong eller naturstein, til belegningsstein, kantstein, asfaltering, grøntareal og beplantning. Vi har gode referanser på utomhus arbeider, og tar på oss alle typer jobber.

Ønskes vedlikeholdsforenkling av utearealet, eller etablering av nytt uterom kan dette gi både god trivsel og besparelse av tid, samt et godt førsteinntrykk av området.

 

Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsgartneren:

  • opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg
  • bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, murer, gjerder o.l.
  • utføre natursteinsarbeider i brostein, skifer, granitt o.l. og vedlikeholde dette
  • utføre og vedlikeholde plante- og vegetasjonsarbeider

De benytter seg mye av naturmaterialer som jord, planter, stein og tre. De har kunnskap om planter og er med på å sikre artsmangfold i naturen rundt oss. Klimaendringene fører til mer nedbør og derfor har anleggsgartneren fått nye oppgaver med å tekke tak og vegger med planter og anlegge fordrøyningsanlegg på bakken. Dette gjør anleggsgartneren viktig for samfunnet.

Vi i Entrepnor har lang erfaring med utomhusarbeider, og jobber ukentlig med dette. Her er ingen prosjekter for små, eller for store. Vi har dyktige fagarbeidere som kan faget sitt, og en bra og moderne maskin og utstyrspark.

Du kan også se mer om hvordan vi jobber med bærekraft

Les også våre andre tjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831