I veldig mange tilfeller trenger man å grave, og det er viktig at det blir gjort riktig.

Riktig håndtering av grunnforholdene er nødvendig for å kunne bygge hus og infrastruktur som oppfyller kravene til de Norske vær- og klimaforholdene. Samtidig skal disse være trygge og driftssikre både på sommer- og vinterstid. Arbeid i grunn kan være krevende og uoversiktlig, og forhold knyttet til vann og avløp, elektriske kabler og telekommunikasjon er daglige hindringer vi møter på.

Vi utfører alle typer grunnarbeid, fra utgraving av vann og avløp, graving av fiber, utomhusarbeider og vanlig grunnarbeid. Her kommer vår kompetanse inn og hjelper deg med å finne den mest lønnsomme løsningen for ditt prosjekt.

Bred kunnskap om mange fagfelt

Vann- og avløpssektoren er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Samfunnet er helt avhengig av gode og sikre vann- og avløpstjenester for å fungere.

Entrepnor har lang erfaring med montering og reparasjon av vann -og avløpsanlegg. Vi har fagkunnskapen som kreves og alle nødvendige godkjenninger.

Ønskes vedlikeholdsforenkling av utearealet, eller etablering av nytt uterom kan dette gi både god trivsel og besparelse av tid, samt et godt førsteinntrykk av området.

Under ser du noen av tjenestene vi tilbyr innen graving

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831