Av og til oppstår det lekkasjer i rør. Da gjelder det å finne ut hvor i røret det lekker.

Noen ganger kan det bli lekkasje i et vannrør som går inn til bolig, eller at enkelte trykkvannsledninger blir defekte og skaper vannlekkasjer. Som regel er rørene som lekker nedgravd eller tildekket. Da blir det nødvendig å søke seg frem for å finne stedet hvor lekkasjen har oppstått. Det gjøres ved hjelp av et lekkasjesøk.

Det kan være grunn til mistanke om vannlekkasje dersom du hører det suser i rørene dine inne i boligen.

Det første steget man gjør når man leter etter lekkasjer er å foreta en trykktesting. Dette gjør man for å finne ut om lekkasjen er før eller etter innvendig stoppekran. Om vannmåleren snurrer rundt uavbrutt bør man ta en runde i huset for å se at det ikke renner i toalettet eller i kranen. Dersom det suser selv etter man har stengt innvendig stoppekran er det stor sannsynlighet for at lekkasjen er et sted ute på hovednettet.

Så brukes en trasèsøker til å merke opp hvor vannrøret går. Så søker man etter lekkasjepunktet ved hjelp av forskjellige instrumenter og metoder. Man kan variere metode ut i fra rørtype og terreng.

 

Hvordan foregår et lekkasjesøk?

Finner rørets bane ved trykktesting

  1. Det første steget er å foreta en trykktesting for å finne ut om lekkasjen er før eller etter innvendig stoppekran. Dersom vannmåleren snurrer rundt uavbrutt bør man ta en runde i huset for å sjekke at det ikke renner i toaletter eller kraner. Dersom det fortsatt suser etter at du har stengt innvendig stoppekran, er det mest sannsynlig at lekkasjen er på vei ut til hovednettet.
  1. Deretter brukes en trasésøker til å merke opp hvor vannrøret går.

Neste steg er å søke etter lekkasjepunktet ved hjelp av forskjellige instrumenter og metoder. Metoden man velger avhenger av rørtype og terreng.

Les også om våre andre rørtjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831