Det skal ikke være lekkasje i nyanlegg. Men for å være helt sikker, er det lurt med lekkasjesøk.

I nyanlegg skal det ikke være lekkasje. Men for å være 100% sikker er det anbefalt å foreta en inspeksjon og et lekkasjesøk. Dette kalles tetthetskontroll. Du er ansvarlig som huseier til å forhindre kloakklekkasjer. Det er lovfestet i forurensningsloven, og det aksepteres ikke at kloakk renner ut i naturen.

Men hva er en tetthetskontroll?
For å være sikker på at nylagte eller eksisterende ledninger ikke har skjulte lekkasjer, er det vanlig med en tetthetskontroll. Med moderne utstyr går en tetthetskontroll raskt og effektivt. Det går ut på å gjøre en måling om hvor man tetter rørene i begge ender, før man fyller det med et bestemt trykk. Faller trykket i løpet av testen, er det et tegn på en lekkasje. Om trykket holder seg stabilt er alt i orden.

Før selve kontrollen starter blir ledningsnettet kontrollert med en rørinspeksjon. Kontrollen avdekker eventuelle synlige brudd på rørledningen. Det er også viktig å få informasjon om hvor mange avgreninger det er på det aktuelle strekket. Ofte er det de private stikkledningene som lekker og det blir som regel oppdaget under rørinspeksjonen.

Hvordan gjøres kontrollen?

For at tetthetskontrollen skal vise godkjente resultater, er det en del krav til målingen som må tilfredsstilles.

  • Tetthetskontrollen utføres ved hjelp av tetteballer som settes ned i kummene, på hver sin side av strekningen som skal prøves.
  • Deretter føres det 0,1 bar lufttrykk inn i ledningen via en av tetteballene med gjennomløp. En datamaskin som er koblet til tetteballene, registrerer og logger trykket i ledningen over hele testperioden.
    • Trykktestingen skal holde over 0,1 bar i først 5 minutter, så 3 minutter til. Dersom målingen viser dette, viser tetthetskontrollen godkjente resultater.
    • Faller trykket mer enn 15 millibar (mbar) er det tegn på lekkasje i ledningen. Da må man søke etter lekkasje og utbedre der feilen ligger.
    • Tidene som er angitt her avhenger av dimensjon og lengde på rørene.

Under tetthetskontrollen loggfører datamaskinen løpende resultatet av trykkmålingen. Kunden vil få resultatet av tetthetsmålingen som en egen rapport når alt er ferdig.

Les også om våre andre rørtjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831