Sandfang er i hovedsak en beskyttelse for avløpsledninger som tilføres overvann fra veier og gater.

Et sandfang stopper tilslamming og tilstopping i avløpet. Overvann og vaskevann renner ned i kummer og sandfang. Tømming av sandfang må derfor gjøres regelmessig for å hindre oversvømmelser og skade på rør.

Kummer og rister finnes overalt, og du har garantert sett det i boligfeltet du bor i, på bensinstasjonen og i vanlige gater. Det er en del av den standarde infrastrukturen vi har. Når grus og sand renner inn i sandfanget, så samles massene seg på bunnen. Vannet derimot renner videre og ut i ledningsnettet.

Her er et par punkter om hvorfor det er viktig å tømme sandfang:

  • Sandfang hindrer skade på ledningsnetter. Ved manglende tømming kan det føre til tette rør, som igjen gjør at de må høytrykkspyles rene. Dermed flyttes bare konstaden over til dette.
  • Tett sandfang vil føre til økt risiko for forurensning ved utslipp av forurenset masse fra f.eks bensinstasjoner
  • Ved store vannføringer vil fulle sandfang føre til overvømmelser og store skader

Det er viktig at sandfang tømmes forsvarlig, da det som regel er eneste trinnet hvor forurenset overvann blir renset før det slippes tilbake i naturen. Etter sandfanget er tømt, spyles og rengjøres kummen slik at den er klar for bruk igjen. Avfallet kjøres til et godkjent avfallsanlegg.

Hvor ofte må det tømmes?

Tømming bør skje regelmessig. Noen kummer tømmes etter faste avtaler mens andre ved behov. Uansett hyppighet vil en suge-og spylebil gjøre jobben raskt og effektivt. Hvor ofte det bør tømmes avhenger av mange faktorer blant annet hvor stor risiko det er for oversvømmelser, plasseringen på kummen og hvor mye grus og sand det er i området. 

Les også om våre andre tømmetjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831