Sliter du med vond lukt eller at rørene tetter seg? Da bør du foreta en rørinspeksjon.

Eldre rør har en begrenset leveperiode. Hvis du sliter med vond lukt eller gjentakende tette rør, kan årsaken finnes ved hjelp av en rørinspeksjon. Da sjekker vi rørene dine grundig ved hjelp av et kamera, og oppdager eventuelle problemer som kan ha oppstått. Feil på rørledninger skjer ofte over lang tid, hvor slitasje og andre påvirkninger har svekket konstruksjonen til rørledningen. Men, det kan også skje feil og skader helt uten forvarsel.

Hvordan foregår en rørinspeksjon?

En inspeksjon gjøres med et fjernstyrt kamera, spesialbygd for slike opeasjoner. Kamera føres inn i avløpsrøret, samtidig som man får bilder direkte på en skjerm. Kamera filmer også fra innsiden av røret, og dette gjennomgås så i etterkant. Når man har avdekket et problem, skrives en faglig vurdering av rørenes tilstand og man kommer med en anbefaling om hvordan skaden bør repareres eller utredes.

Detaljbilde Rørinspeksjon - Operatør med blå engangshansker opererer kamerarobot
Detaljbilde Rørinspeksjon – Operatør med blå engangshansker opererer kamerarobot

Vanlige feil kan være rust og korrosjon i gamle jernrør, avleiringer og røtter. Ofte løses slike små feil med en rørspyling. Det kan også være lekkasjer i skjøt, som gjør at massene rundt røret forsvinner – som igjen gjør at rørene forflytter på seg. Noen ganger gjør det at man må grave opp for å fikse dette. Andre ganger vil en normal rørfornying gjøre jobben.

Når det er behov for å vite nøyaktig plassering av rør, kan vi lokalisere rørtrasé eller skadepunkt med sonde. Sonden føres inn i røret sammen med kamera, og da kan eventuelle skadesteder avmerkes og deretter utbedres på riktig plass. Nøyaktig lokalisering av rør brukes også i forbindelse med restaurering og byggearbeider, når man har behov for å vite rørenes eksakte bane.

Når kan jeg trenge en rørinspeksjon?

Har du ofte tette rør eller vond lukt? Da kan det være fornuftig å bestille en rørinspeksjon. Du vil da få en faglig vurdering av rørene dine, med forslag til løsning om det oppdages feil på ledningsnettet.

Les også om våre andre rørtjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831