For å unngå oversvømmelser og ødelagte rør, kreves det at tanker og sandfang tømmes.

Vi i Entrepnor leverer mange former for slamtømmetjenester. Vi kan bistå med tømming av septiktanker, fettutskillere og sandfang. Tømmetjenester er noe vi har lang erfaring med, og vi bistår deg gjerne når det er behov.

Når man skal tømme septiktanker er det strenge krav, og vi kjenner kravene som er satt av din lokale kommune. Det er ikke bare septik som har strenge krav, men også ved tømming av fettutskillere. Det er viktig at fett ikke kommer ut i vann – og avløpsnettet og derfor må det skilles ut i en fettutskiller.

Fettutskilleren tømmen så av oss, og vi leverer det til godkjente mottak.

Vi har en moderne utstyrspark og har maskiner som dekker de fleste behov. I tillegg innehar vi kompetanse på alle fagfelt relatert til tømming av de fleste typer avfall.

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831