Artikkelen er opprinnelig skrevet av Odd Borgerstrand.

Olimb Entrepnor er navnet på den nye konstellasjonen innen rørfornying for Nord-Norge. Selskapet skal ta seg av de tre nordligste fylkene med Olimbs produkter og metoder innen rørfornying. Selskapet har avdelinger i Mo i Rana, Bodø og Tromsø. Det satses sterkt i nord.

Olimb Entrepnor AS har nå 16 medarbeidere som skal dekke de tre nordligste fylkene i tillegg til Svalbard. Daglig leder Halvard Johansen eier hundre prosent av aksjene i selskapet sammen med to andre lokale eiere.
Olimb Entrepnor har hovedkontor i Mo i Rana, men mente tiden nå var inne for å etablere seg også i Bodø. Byen har en befolkning på drøyt 50.000 innbyggere, mens Mo i Rana har snaue 20.000.
-Vi vil være der markedene befinner seg, og derfor er vi også på plass i Tromsø med sine 75.000 innbyggere, slår Hallvard Johansen fast.

Godt i gang i Bodø

Robert Thuv er hentet inn som avdelingsleder ved avdelingen i Bodø. Han kommer fra Saltstraumen, men er bosatt i Bodø. Dette er en mann med salg som sitt spesialfelt. Han har lang og god erfaring og Hallvard Johansen er ikke i tvil om at han vil bli en svært viktig person i den videre oppbygging av Olimb Entrepnor.
Noen vil nok stusse over at Johansen har hentet inn en mann som i flere år har jobbet i musikkbransjen med management og innsalg av artister. Da hans gode venn Hallvard fristet med en ny tilværelse innen salg, takket Robert umiddelbart ja.
-Overgangen fra musikk til rør vil Robert klare utmerket, mener Hallvard Johansen. Thuvs personlighet og enorme kontaktnett i Nord-Norge er en vesentlig faktor for at han fikk jobben som avdelingsleder i Bodø.
-Sammen er vi gode på både det faglige og det menneskelige, mener Johansen, som kan glede seg over en meget god utvikling siden selskapet ble etablert i 2014.

Skal bli ledende i nord

Etter en solid opplæringsperiode skal Robert Thuv selge inn prosjekter innen rørfornying, rørinspeksjon, trasésøk og andre relevante oppdrag som Olimb Entrepnor utfører i de tre nordligste fylkene og på Svalbard.
Olimb Entrepnor AS er nå en etablert entreprenørbedrift, med hovedfokus på vann og avløpstjenester.
-Med bakgrunn i erfaring og kompetanse ønsker vi å være ledende på åpning av avløpsrør, rørinspeksjoner, rørfornying uten graving innvendig i boliger og borettslag i tillegg til NoDig-metoder, sier Johansen, som var aktiv i markedsføringen av de ulike metodene under Bygg Reis Deg på Lillestrøm forrige uke.
Olimb Entrepnor AS er medlem av Rørinspeksjon Norge, RIN, og har derfor tilgang til kurs og samarbeidspartnere for å yte best mulig service, sier Johansen til slutt.

Med avdelinger i Mo i Rana, Tromsø og Bodø er Olimb Entrepnor klar til å betjene Nord-Norge og Svalbard, sier daglig leder Halvard Johansen. (t.h). Robert Thuv (t.v) er hentet inn som avdelingsleder ved Olimb Entrepnors nye avdeling i Bodø.