Vi har nylig anskaffet oss en ny kombinert suge og spylebil. Dette er en stor investering for bedriften, og vi håper den vil leve opp til våre forventninger om økt oppdragsmengde innenfor disse fagområdene med tiden som kommer. Mere informasjon om bilen og tjenester den kan utføre vil publiseres på nettsiden om litt.