NY STORKONTRAKT I TROMSØ

Skrevet av Mathias Johansen (Panix AS)

OlimbEntrepnor AS har inngått nok en storkontrakt på innvendig rørfornying, og denne gangen er det et borettslag i «Nordens Paris», Tromsø som står for tur.

Kontrakten ble signert tidligere denne uken og omfavner innvendig rørfornying av totalt 120 leiligheter, fordelt på tre høyblokker. Avtalen har en verdi på omtrent 10 millioner kroner. OlimbEntrepnor skal fornye alle avløpsledninger inne i byggene, forteller salgssjef Hallvard Johansen.

Veletablert

Myreng borettslag er et veletablert borettslag på toppen av Tromsøya. Borettslaget ble bygget i slutten av 1950-tallet, noe som tilsier at det er på høy tid å få gjennomført fornying av avløpsnettet. Tilstanden på rørene i borettslaget har i lengre tid skapt problemer for beboerne, og ved rørinspeksjon av blokkene fikk OlimbEntrepnor kartlagt hvilke problemer og hvilke løsninger som skulle benyttes i denne situasjonen. «Når avløpsrør fra slutten av 1950-tallet begynner å falle sammen, slik de har gjort i dette tilfellet, er det helt klart at total rørfornying er eneste utvei,» sier Johansen.

Styrket Posisjon

En slik kontrakt på innvendig rørfornying er med på å styrke OlimbEntrepnor’s avdeling i Tromsø som ble etablert i fjor høst. «Vi opplever et stort behov for rørfornying, rørinspeksjoner og åpning av avløp også i Tromsø, og sammen med dyktige medarbeidere klarer vi å dekke disse behovene på en utmerket måte,» forteller Hallvard Johansen, som er stolt av å klart å landet denne avtalen.

Ferdig i 2018

Prosjekt Myreng Borettslag kommer til å være et av OlimbEntrepnor’s hovedprosjekter i Tromsø i 2018, og skal etter planen stå ferdig høsten/vinteren 2018.

Myreng

Myreng Borettslag består av 120 leiligheter fordelt på 3 høyblokker på toppen av Tromsøya