Utomhusarbeider

Gravetjenester

Godt grunnarbeid er viktig for et bra fundament.

Ring vakttelefon

Utomhusarbeider er arbeidet med å etablere et bra uteområde og miljø.

Utomhusarbeider er arbeidet med å etablere et bra uteområde. Det kan være alt fra såing av plen, oppføring av murer, trapper, asfaltering osv. Her et det å gjøre minst mulig naturinngrep et stort fokus, og vi jobber for å tilbakeføre så mye grønt vi kan.

Vi utfører alle typer utomhus arbeider. Alt fra oppføring av murer og trapper i betong eller naturstein, til belegningsstein, kantstein, asfaltering, grøntareal og beplantning. Vi har gode referanser på utomhus arbeider, og tar på oss alle typer jobber.

Ønskes vedlikeholdsforenkling av utearealet, eller etablering av nytt uterom kan dette gi både god trivsel og besparelse av tid, samt et godt førsteinntrykk av området.

 

Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsgartneren:

  • opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg
  • bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, murer, gjerder o.l.
  • utføre natursteinsarbeider i brostein, skifer, granitt o.l. og vedlikeholde dette
  • utføre og vedlikeholde plante- og vegetasjonsarbeider

De benytter seg mye av naturmaterialer som jord, planter, stein og tre. De har kunnskap om planter og er med på å sikre artsmangfold i naturen rundt oss. Klimaendringene fører til mer nedbør og derfor har anleggsgartneren fått nye oppgaver med å tekke tak og vegger med planter og anlegge fordrøyningsanlegg på bakken. Dette gjør anleggsgartneren viktig for samfunnet.

Vi i Entrepnor har lang erfaring med utomhusarbeider, og jobber ukentlig med dette. Her er ingen prosjekter for små, eller for store. Vi har dyktige fagarbeidere som kan faget sitt, og en bra og moderne maskin og utstyrspark.

Du kan også se mer om hvordan vi jobber med bærekraft

Les også våre andre tjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831


Graving for fiber

Gravetjenester

Fiber er fremtidens bredbånd.

Ring vakttelefon

Fiber har nesten uendelig kapasitet og kan overføre enorme mengder data ved lynkjapt.

I nyere tid er det blitt mer og mer populært å velge fibernett fremfor de gammeldagse kobberkablene. Fiber er den mest effektive teknologien for trådforbundet bredbånd.

I motsetning til andre typer bredbånd som leveres via linjer med begrensninger er det kun utstyret som setter begrensninger for fiberbasert bredbånd. Fiber har så og så uendelig kapasitet, og kan overføre enorme mengder data i mye høyere hastighet enn det vi kjenner fra mer tradisjonelle bredbånd.

 

Fibersignaler sendes med lysets hastighet og kan overføre enorme mengder data.

Både privatpersoner og bedrifter velger fibernett, og vi tilbyr effektiv men grundig graving for å bistå de som monterer fiber. Ved fibergraving graver vi ut en grøft i riktig størrelse, som fiberrøret så legges ned i. Da er alt klart til montøren kommer for å fortsette arbeidet.

Fordelen med fiberbredbånd

Den kanskje største fordelen fiberbredbånd er at det i teorien ikke finnes noen begrensninger for hastigheten din. Fiber har også raskere responstid enn tradisjonelle bredbånd, og det er mer stabilt, rett og slett fordi den er mindre utsatt for forstyrrelser.

Les også våre andre tjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831


Grunnarbeider

Gravetjenester

Godt grunnarbeid er viktig for et bra fundament.

Ring vakttelefon

Godt grunnarbeid er viktig, uansett hvilken type byggeprosjekt man har.

Riktig håndtering av grunnforholdene er nødvendig for å kunne bygge hus og infrastruktur som oppfyller kravene til de Norske vær- og klimaforholdene. Samtidig skal disse være trygge og driftssikre både på sommer- og vinterstid. Arbeid i grunn kan være krevende og uoversiktlig, og forhold knyttet til vann og avløp, elektriske kabler og telekommunikasjon er daglige hindringer vi møter på

Et godt fundament å stå på
Alle byggeprosjekter trenger et godt fundament å stå på. Etter endt grunnarbeid fra oss i Entrepnor kan du være trygg på at du får solid grunn. Samtidig jobber vi mye for at naturinngrepene blir så minimale som mulig. Ofte ved at vi er med helt fra prosjekterings-stadiet. Vi sikrer at det som bygges står støtt, samtidig som man verner om naturen.

Myreng

Vi utfører alle typer grunnarbeid, fra utgraving av tomt til sondering av masse, planering, pigging, sprenging og bortkjøring av masser. Her kommer vår kompetanse inn og hjelper deg med å finne den mest lønnsomme løsningen for ditt prosjekt.

Prisene kan variere av mange faktorer og ofte er det en søknadsprosess som også må til. Du kan lese mer om det her

Les også våre andre tjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831


Gravetjenester

Gravetjenester

Vi utfører alle typer graveoppdrag.

I veldig mange tilfeller trenger man å grave, og det er viktig at det blir gjort riktig.

Riktig håndtering av grunnforholdene er nødvendig for å kunne bygge hus og infrastruktur som oppfyller kravene til de Norske vær- og klimaforholdene. Samtidig skal disse være trygge og driftssikre både på sommer- og vinterstid. Arbeid i grunn kan være krevende og uoversiktlig, og forhold knyttet til vann og avløp, elektriske kabler og telekommunikasjon er daglige hindringer vi møter på.

Vi utfører alle typer grunnarbeid, fra utgraving av vann og avløp, graving av fiber, utomhusarbeider og vanlig grunnarbeid. Her kommer vår kompetanse inn og hjelper deg med å finne den mest lønnsomme løsningen for ditt prosjekt.

Bred kunnskap om mange fagfelt

Vann- og avløpssektoren er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Samfunnet er helt avhengig av gode og sikre vann- og avløpstjenester for å fungere.

Entrepnor har lang erfaring med montering og reparasjon av vann -og avløpsanlegg. Vi har fagkunnskapen som kreves og alle nødvendige godkjenninger.

Ønskes vedlikeholdsforenkling av utearealet, eller etablering av nytt uterom kan dette gi både god trivsel og besparelse av tid, samt et godt førsteinntrykk av området.

Under ser du noen av tjenestene vi tilbyr innen graving

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831