RØRFORNYING I SENTRUM BORETSLAG

HELT UTEN GRAVING ELLER RIVING

De siste månedene har vi utført arbeider i Sentrum Borettslag på Mo i Rana. Her gjennomfører vi rørfornying av alle avløpsrørene i borettslaget. Til sammen blir 136 leiligheter fornyet gjennom vårt arbeid. Det har vært et spennende prosjekt, som vi nå begynner å se en ende på. Etter ferdigstilling av dette prosjektet går vi videre og begynner med rørfornying av flere borettslag her på Mo.