Frem mot 2040 må det kommunale vann- og avløpsnettet i Norge oppgraderes med 332 milliarder kroner. Det betyr i værste fall en tredobling av dagens gebyrer for norske husholdninger. 

Behovet for vedlikehold og arbeid på kommunalt eide vann- og avløpsanlegg er økende, og for å sikre rent drikkevann og god nok rensing av avløpsvann må man i Norge oppgradere infrastrukturen for 332 milliarder kroner de neste 20 årene.

Økte Gebyrer
Frem mot 2040 må det kommunale vann- og avløpsnettet i Norge oppgraderes med 332 milliarder kroner. Det betyr i værste fall en tredobling av dagens gebyrer for norske husholdninger.

Informasjonen kommer fra rapporter utarbeidet av Norconsult og Sintef, og blir presentert i en pressemelding fra Norsk vann. 

I pressemeldingen pekes det på at den største delen av investeringsbehovet er knyttet til ledningsnettet for drikkevann (81 milliarder) og avløpsvann med (114 milliarder). Selv om mye av avløpsnettet blir utvidet og videreutviklet, ser man samtidig et stort behov for å bytte ut og fornye gamle rør som ikke lenger gjør nytte av seg.

Videre kan man annta at gebyrøkningene vil kunne komme raskt, siden behovet er beregnet til å være størst i årene frem mot 2030.

I dag betaler norske husholdninger i snitt 9500 kroner pr år i gebyrer for vann og avløp. I det mest ekstreme tilfellene vil man måtte belage seg på å tredoble disse gebyrene og betale opp mot 30.000 kroner i året. De fleste av oss vil derimot kunne berge med en dobling av avgiftene.

Gebyrene vil variere ut i fra hvor mye kommunen allerede har investert i utbygging og vedlikehold på avløpsnettet, og hvor mange abonnenter som skal være med på å dele regningen.

Gebyrene for vann- og avløpsnettet betales i sin helhet av innbyggerne som bruker det, og direktør i Norsk Vann, Thomas Breen mener at både de nye tallene og de store regionale forskjellene bør skape politisk bekymring på nasjonalt nivå. Han mener at mulige statlige tilskudd kan være en måte å hjelpe i gang den storstilte satsingen norske kommuner står overfor.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) erkjenner overfor NRK at utfordringene innen vann lg avløp er store, men er også helt tydelig på at kommunene selv har ansvaret for investeringer og vedlikehold.

Visste du at: Vi utfører Rørfornying uten graving?