Når temperaturen stuper og det blir kaldt nok ute, kan trykk- og drikkevannsledninger fryse.

Da må de frosne rørene tines, enten om de er inne eller ute, på kommunalt eller privat ledningsnett. De fleste typer tininger blir gjort med trykk og vann,

Når drikkkevannsledninger fryser, brukes en spesialtilpasset spylebil med ren tank. Den høytrykksspyler så rørene til de blir frost og isfri. Vekslende bruk av varmt og kaldt vann sammen med en pyramidelignende dyse, graver vekk isen.

Å jobbe med drikkevannsledninger setter mange krav. Hygiene er svært viktig og alt utstyret som brukes må være både rent og desinfisert. Ingen bakterier skal overføres til drikkevannet.

Men det er ikke bare drikkevannsledninger som kan fyse. Også andre trykkvannsledninger kan også fryse. Eksempel på dette er pumpeledning. Den er i de fleste tilfeller full av kloakkvann og om røret ikke er dypt nok ned i bakken, eller er frostfritt så vil den fryse. For å tine denne må man først demontere pumpen i kummen før rørledningen tines på samme måte.

Et avløpsrør skal i teorien ikke fryse, fordi det alltid skal ligge i fall. Derfor renner det tomt før det rekker å fryse på. Om det likevel skulle fryse, er det tegn på konstruksjonsfeil, og feil bør utbedres etter tining av rør.

Les også om våre andre rørtjenester

FOKUS PÅ DOKUMENTASJON

Ved utførelse av rørfornying har våre fagarbeidere stort fokus på dokumentasjon og oppfølging for å sikre at alle parter oppnår ønsket resultat. Her er også HMS et sentralt punkt og man jobber hver dag for å oppnå ønsket resultat.


Hallvard Mathias Johansen

Daglig leder
hallvard@entrepnor.no
+47 901 87 831